NART otsib “Narva Veneetsia Saatkonna” teiseks hooajaks julget ja võimekat PROJEKTIJUHTI

<strong>NART otsib “Narva Veneetsia Saatkonna” teiseks hooajaks julget ja võimekat PROJEKTIJUHTI</strong>

2022. aasta suvel viis NART edukalt läbi projekti Narva Veneetsias – see on kitsaste kanalite süsteem, mida ääristavad paadigaraažide rivid. Garaažides toimetab kohalik kogukond, kellele meeldib käia kalal ja veeta seal kvaliteetaega. NART rentis kahte ruumi – garaaži ja klubihoone esimese korruse – et vastu võtta rahvusvahelisi kunstnike. Suve jooksul tõid Kulgusse oma julged projektid viis kunstnikku Mehhikost, Šveitsist, Iirimaalt ja USAst. Näiteks ehitas Enrique Roura kogukonna leivaahju ja Elizabeth Molina koostas erilise helirännaku. Hooajal jooksul toimusid Narva Veneetsias erinevad üritused, kohtumised, kontserdid jm.

2023. aastal on taaskord eesmärgiks on leida tihedamat kontakti kohaliku kogukonnaga, muuta Kulgu nähtavamaks ja atraktiivsemaks, anda kunstnikele võimalus sellest erilisest kohast sügavuti inspireeruda ning luua kunstilisi sekkumisi. Projekt on juba algamas ja aktiivne periood kestab orienteeruvalt novembri alguseni.

Selle projekti elluviimiseks on vaja julget ja võimekat projektijuhti, kuid see töö võib olla jagatud ka väikese tiimi vahel. Kandideerija annab teada, millises rollis või rollides ta ennast näeb. Projekti ülesanneteks on:

  • korraldada kunstnike konkursi žürii töö ja suhtlus väljavalitud kunstnikega enne residentuuri ja selle ajal
  • otsida ja ettevalmistada elamispinnad kunstnike saabumiseks, vajadusel korraldada remonttööd, kaasata vabatahtlikke jm
  • olla abiks kunstiresidentidele nende loomingulise töö produktsiooni juures
  • korraldada kas ise või partneritega kommunikatsioonitegevused kolmes keeles, sh meediasuhtlus ja sotsiaalmeedia
  • korraldada koostöös kunstiresidentidega ja kogukonnaga suve jooksul umbes viis avalikku sündmust
  • sügisel koostada ja välja anda brošüür-ajaleht, mis vaatab tagasi hooajal toimunule ja kunstnike tööle ja mille jaoks tuleb koguda materjal kunstnikelt ja kogukonnaliikmetelt
  • hoida korras projekti raamatupidamine ja kirjutada projekti aruandlus.

Projektijuht valdab kõnes ja kirjas inglise ja vene keelt, ja soovitavalt suhtleb ka eesti keeles. Ta on iseseisev tööülesannete täitmisel ja võtab vastutuse projekti arengu ja tulemuste eest. Projektijuhtimine eeldab periooditi ka Narvas kohapeal töötamist ja suhtlemist. Töö ja lepingu tüüp lepitakse kokku väljavalitud kandidaadiga (töövõtuleping, leping juriisilise isikuga). Projektijuht on osalise tööajaga ehk 0.2 – 0.6 kohaga vastavalt projekti etapile. Töö aeg on paindlik.

Kandideerimise tähtaeg on 20.04.2023. Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikirja (max 1 lk) ning CV – https://forms.gle/5icAE8rAa7uxXo2SA. Potentsiaalsete kandidaatidega võetakse ühendust.

Vaata täpsemalt projekti kohta siin: https://www.nart.ee/et/veneetsia/.
Projekti toetab Briti Nõukoda P2P programmi raames.

Foto: Juri Vsivtsev / Station Narva

Lisainfo:
Arina Jegorova
NART assistent
arina.jegorova@artun.ee
+372 56265903