Narva kunstiresidentuur hakkab arendama haridusstrateegiat ja otsib selleks HARIDUSE PROGRAMMIJUHTI

Narva kunstiresidentuur hakkab arendama haridusstrateegiat ja otsib selleks HARIDUSE PROGRAMMIJUHTI

Narva kunstiresidentuur NART otsib hariduse programmijuhti, kelle tööülesanne on koolidele, täiskasvanute gruppidele ja ka näitusekülastajatele suunatud programmi välja töötamine.Tegemist on värske tegevussuunaga NARTis, mille saame koos uue inimesega üles ehitada.  Haridustegevused ammutavad olemasolevast näitusteprogrammist, kunstiresidendide tööst ja ajaloolisest hoonest endast. Briti Nõukoja P2P programmi raames toetatud projekt kestab kuni 2023. aasta lõpuni, kuid eesmärgiks on leida võimalusi koostöö jätkamiseks.

Otsime osalise töökoormusega kolleegi, kes osaleb strateegia loomises, ideede genereerimises ja on selle elluviimise protsessi keskmes, ta viib läbi tuure ja loovaid töötubasid. Tema ülesandeks on haridusprogrammi välja töötamine, eestvedamine ja käivitamine. Tööülesannete oluliseks osaks on teavitustöö, suhtlemine koolide ja õpetajatega ning kooligruppide vastuvõtmine, sealhulgas ka loovtöö juhendamine. Tema ülesandeks on ka haridustegevuste jätkamiseks rahastuse leidmine pikemas perspektiivis. Neid asju võib teha üks inimene, kuid see võib olla ka väike tiim. Kandideerija annab teada, millises rollis või rollides ta ennast näeb.

Parim kandidaat:
– huvitub kunsti, kultuuri ja haridusvaldkonna sidumisest
– omab pedagoogilist haridust ja/või kogemust haridusvaldkonnas
– valdab kõnes ja kirjas vene keelt ning suhtleb ka eesti ja inglise keeles
– on väga hea suhtleja ja oskab ka erinevates vanustes gruppe juhtida, sh tunneb end mugavalt ka lastegrupi ees
– on õppimisvõimeline, koostööaldis, leidlik, kohusetundlik, võimekas ja positiivne
– omab kogemust rahastustaotluste koostamisel
– elab või on valmis käima perioodiliselt Narvas

Meie pakume:
– vaheldusrikast tööd ning keskkonda, kus igapäevaselt räägitakse kolmes keeles, ja kus alati on uued rahvusvahelised kunstnikud. Loe Narva kunstiresidentuuri kohta siit.
– usaldusväärseid kolleege maja juhataja, assistendi ja koordinaatori näol
– võimalust töötada ajaloolises residentuurihoones Kreenholmi piirkonnas
– iseseisvust tööülesannete täitmisel, vastutust enda valdkonna arengu ja tulemuste eest
– paindlikku tööaega.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Töö ja lepingu tüüp lepitakse kokku väljavalitud kandidaadiga (töövõtuleping, leping juriisilise isikuga). Koht on osalise tööajaga ehk 0,3-0.5 kohaga. Kandideerimise tähtaeg on 20.04.2023 kl 23.59 Eesti aja järgi. Kandideerimiseks palume saata ühe failina motivatsioonikiri (0.5 lk), visioon haridustegevustest NARTis (0.5 lk) ning CV – https://forms.gle/GzcmHUf37HvRutMy9. Potentsiaalsete kandidaatidega võetakse ühendust.

Lisainfo: 
Arina Jegorova
Narva kunstiresidentuuri assistent
arina.jegorova@artun.ee
+372 56265903