Narva kunstiresidentuur (NART) on 2015. aastal loodud kultuuriplatvorm, kus korraldatakse residentuure, näituseid, loenguid ja hariduslikke töötubasid. NART asub Eesti-Vene piiril Narvas ajaloolises Kreenholmi asumis. Rahvusvaheline residentuuriprogramm on avatud kunstnikele, kes tegutsevad mitmesugustes valdkondades, nagu kunst, muusika, etenduskunst, arhitektuur, disain, film, kirjandus, kureerimine jm. See loob loomingulist läbikäimist eri valdkondades tegutsejate vahel ning tugevdab suhet kohaliku kogukonnaga. Keskus asub historitsistlikus villas, mis algselt ehitati Kreenholmi Manufaktuuri direktorile. NARTi läheduses asuvad tühjaks jäänud tehasehooned, kus kunagi tegutses üks Euroopa suuremaid omalaadseid ettevõtteid (rajatud 1857. aastal). Narva kunstiresidentuuri haldab Eesti Kunstiakadeemia koostöös Narva Gate’iga ning selle tegevust toetab Eesti Kultuuriministeerium.