28.03 - 17.04.2022

kõik sündmused

Narva kunstiresidentuur kuulutab välja konkursi näituse-, haridus- ja loomeprojektidele.

Narva kunstiresidentuur kuulutab välja konkursi näituse-, haridus- ja loomeprojektidele.

Narva kunstiresidentuur (NART) on kultuuriplatvorm, mille keskmes on rahvusvaheliste kunstiresidentuuride korraldamine, kuid olulisel kohal on ka avalik programm. Loome- ja külastuskeskkonnana on programmi osaks kunstinäitused ning kunstile suunatud töötoad, loengud ja muud avalikud üritused ning ürituste sarjad. NART soosib kultuuridevahelist sünergiat ja valdkonnaülest koostööd, ning muudab Eesti kunstielu rahvusvahelisemaks. NARTi fookuseks on praegu just Narva kultuurielu rikastamine ning püüd leida paremat kontakti kohaliku kogukonnaga. Seepärast on konkursile oodatud projektid, millel on potentsiaali kõnetada narvakaid ja pakkuda sellele sihtrühmale aktraktiivseid kultuuri- ja kunstielamusi. Konkursi tähtaeg on 17. aprill kell 23:59 Eesti aja järgi.

NART asub Eesti-Vene piiril Narvas ajaloolises Kreenholmi asumis historitsistlikus villas, mis algselt ehitati Kreenholmi Manufaktuuri direktorile. Hoone esimesel korrusel on galeriivalgustitega varustatud näitusesaalid, teisel korrusel on retrohõnguline kinosaal. Näitusesaalid on jaotatud mõtteliselt kaheks. Pikemaajalised näituseprojektid asuvad hoone idatiivas (200m2), kuhu on võimalik panna ka mahulisi teoseid. Hoone lääneosas on paar mitmeotstarbelist saali, kuhu sobivad eeskätt seintele paigutatavad teosed. Samuti on plaanis avada trepigalerii lühiajaliste näituste jaoks. NART ootab ka projekte, mis kasutavad näiteks Kreenholmi tehase territooriumi või Narva linnaruumi.

NART pakub projektidele oma kultuuriplatformi, atraktiivset näituse- ja ürituspinda, näituse järelvalvet ning informatsiooni jagamist oma kommunikatsioonikanalite kaudu. Kulud, mis on seotud näituse ülespaneku, produktsiooni, kommunikatsiooni või ürituste korraldusega katab projekti autor. NART saab väljastada kinnituskirja toetuste taotlemiseks. Projektimeeskonnalt oodatakse, et nad on projektiga seotud kuni näituste või ürituste lõpuni. Näituseprojekti puhul oodatakse, et taotleja pakub välja ka näitusega kaasaskäivad sündmused ja/või haridustegevused. Samas võib esitada ka projekte veel arengujärgus ideedest, kus koostöös NARTi tiimiga moodustatakse terviklik plaan. Väljapakutud projektid võivad alata 2022. aasta varasuvel, ning näituse- ja ürituseplaan koostatakse kuni järgmise hooajani, ehk 2023 suveni. Mahukate projektide puhul tehakse plaan pikemakski. NARTi programmi konkursi projekte hindab žürii. Teated projektide valituks osutumise kohta saadame mai alguses.

Konkursil osalemiseks palume laadida üles fail (maksimum 10 MB), mis sisaldab:
– taotleja nime ja kontaktandmeid
– projekti kirjeldust (2000-2500 tm)
– näituseprojekti puhul teoste kirjeldusi
– projektiga seotud visuaalset materjali (kuni 5 fotot / joonist)
– projekti finantsplaani ja kuidas kulusid plaanitakse katta
– näituse ja/või sündmuse jaoks kasutatavat tehnikat, eritingimusi ja muu vajaminevat
– näituse ja/või sündmuse eelistatud toimumisaega ja kestvust
– osalevate kunstnike, partnerite, ekspertide, kuraatorite jt lühitutvustusi ning võimalusi linke portfooliotele.

Lae fail üles siin: https://forms.gle/Dxx9XD4mu735B36v8
Taotlused palume esitada inglise keeles. Juhul kui on soovi teha seda mõnes teises keeles, palume võtta ühendust korraldajatega.

Lisainfo:
Johanna Rannula
Narva kunstiresidentuuri juht
+372 59177795
johanna.rannula@artun.ee