24.05.2023 18:00

kõik sündmused

Avalik arutelu “Tänavakunst. Linnaruum. Väljendusvabadus. Vandalism.” 

Avalik arutelu “Tänavakunst. Linnaruum. Väljendusvabadus. Vandalism.” 

Narva linnavalitsus kutsub kõiki 24. mail kell 18.00 arutelule, kus vestleme avalikku ruumi loodud kunstist ja selle rollist ühiskonnas. Üritus toimub Narva kunstiresidentuuris (Joala 18, Narva).

Narva on multikultuurne linn, mis asub nii geograafilisel kui ka kultuurilisel piiril. Viimasel ajal on esile tõusnud küsimus, milline on tänapäevase kunsti roll linnaruumis ja kuidas mõjutab kunst ühiskonda. Kolmapäevase aruteluõhtu eesmärgiks on luua dialoogi kunstnike ja kunsti tarbijate ehk linnaelanike vahel, anda platvormi erinevate vaatenurkade väljatoomiseks ning tuua lauale linna ja kunstielu puudutavad teemad.

Arutlusele tulevad näiteks järgmised küsimused: Kas kunst linnaruumis on seaduslik või mitte, kas kunstnik peaks jääma anonüümseks või mitte? Kus lõpeb kunst ja algab vandalism? Kuidas  võib loomeinimene end vabas ühiskonnas väljendada, milliseid kunstivorme selleks võib kasutada? Kas eetika on esteetika jaoks vajalik? Kas kunstnik peaks oma töö eest vastutama? Kes peaks vastutama?

Vestlust modereerib Narva linnakunstnik Denis Girenko.

Arutelu kestab kaks tundi, pakutakse teed ja kohvi.
Üritus toimub narva keeles ja osalemine on tasuta.