12.01 - 25.02.2024

kõik näitused

Daria Morozova näitus “Saada uueks”

Daria Morozova näitus “Saada uueks”

Vähemalt 22.5% Eesti elanikkonnast kõneleb vene keelt. Seoses Venemaa agressiooniga
Ukrainas sattusid kõigi teiste hulgas segadusse ka paljud Eestis sündinud vene keelt emakeelena kõnelevad inimesed. Nõnda suure ühiskonna meeleolu muutusega valgustusid juba varem fookuse all olevad identiteediga seonduvad küsimused veelgi tugevamalt välja.
Kes ma olen? Kes ma olla võin ja kes mitte?
Kui fantaseerida, et praegusest olukorrast tingituna võiks olla võimalik ühel või teisel viisil loobuda kultuurist, traditsioonidest, meediast ja kõigest muust agressoriga seonduvast, siis on siiski üks asi, millest ei ole võimalik vabaneda – emakeel.

Tahe “saada uueks” on üks inimlikke tungivaid soove, mis võib tekkida väga vastuolulistes olukordades. Näitus alustab dialoogi muutumise impulsi, soovi kohaneda ja end vastavalt keskkonnale muuta teemal.
Kunstniku lähenemine pakub vaatajale mõista tema sisemisi vastuolusid ja pinget, mis kaasnevad sooviga kohaneda ja muutuda. Näituse kaudu kutsutakse vaatajaid mõtlema sellele, kuidas inimesed reageerivad muutustele, kuidas nad kohanevad ja millised on nende piirid lõpmatus muutumises.
Morozova soovib näitusega Narvas, suurima vene elanikkonnaga Eesti linnas, lahata eesti venelaste identiteedikriisi. Ta uurib inimeste kogemusi, seoseid ja hoiakuid rahvusidentiteediga seoses. Näituse videoteos avab laiema publiku tundeid ja olukordi, mis kaasnevad sedalaadi kuuluvustunde kriisiga. See on paik mõtlemiseks ja vastu peegeldamiseks. Näituse ajal toimub ka kunstnikuvestlus ning uurimus, mille jooksul kunstnik kogub Narva elanikke lugusid nende kogemusi identiteedi ümbermõtestamisel.

Daria Morozova (2002) on Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liidu (ENKKL) liige ja Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna maali eriala tudeng. Tema peamiseks huviks on kaasaegsed vene rahvuse probleemid, keskendudes teemadele nagu keeleline barjäär, kohanemine ning üksildus maailmas. Eneseväljenduseks maalimeediumite kõrval Daria kasutab ka videot. Hiljuti on ta osalenud näitustel, nagu ENKKLi grupinäitus “Suvenäitus” Tallinna Kunstihoone galeriis (2023) ja “Paraja temperatuuriga bassein” ARS projektiruumis (2023).