21.08 - 31.08.2021

kõik sündmused

#Kreenholmmurals

#Kreenholmmurals

Noorte grupp Art Revolutionaries / Narva st.ART töötavad koos kunstniku Maria Kapajevaga uute seinamaalide kallal Narva linnaruumis, mis põhinevad varasemalt loodud legendaarsetel Kreenholmi disainidel. See idee tuli ühisest soovist muuta linn elusamaks ja aktiivsemaks nii kohalike kui külastajate jaoks. Projekt teenib eesmärki tõsta esile olemasolevat Narva pärandit, milleks on Narva Muuseumi arhiivist välja otsitud fantastilised Kreenholmi disainid kasutades selleks graffiti / seinamaali formaati rikastamaks seeläbi meie avalikku ruumi.

Seinamaale teostav grupeering on ühise energia ja ideede tulemusel välja valinud paar muuseumi kollektsioonis leidunud disaini. Ajavahemikus 21.-31. august teostatakse kolm kujutist vabatahtlike abiga. Otsus edasiste disainide teostamise kohta tehakse septembris. Seinamaalide asuvad Kreenholmi asumis, need tulevad aadressidele: Turu 2, Kalda 6, Joala 22a (Kreenholmi kogukonna aia kõrval).

Projekti toetab Garage 48 ning Eesti Kultuurkapital.

Meeskond tänab vabatahtlikke ning välja valitud asukohtade omanikke, Elena Howartit ja Narva Muuseumi töötoa ning juurdepääsu eest kollektsioonile, Jana Vorontsovat, kes teostas igale disainile illustratsiooni, Deniss Polubojarovit, Katri Raiki, Victoria Pungat ja Narva kunstiresidentuuri (NART) toetuse ja koostöö eest.

Facebook tags:

https://www.facebook.com/ARTnarvast

https://www.facebook.com/maria.kapajeva

#kreenholmmurals

Instagram tags:

@narva_st.art

@mkapajeva

#kreenholmmurals