Narva lastekirjanduse residentuuri oodatakse kandideerima lastekirjanikke ja illustraatoreid

Narva lastekirjanduse residentuuri oodatakse kandideerima lastekirjanikke ja illustraatoreid

Narva kunstiresidentuur NART ja Eesti Lastekirjanduse Keskus (ELK) kuulutavad välja konkursi Narva lastekirjanduse residentuurile, millega kaasneb stipendium. Selle toel sünnib  raamatu käsikiri ja/või illustratsioonid, mis on inspireeritud kohalikust kultuuripärandist, inimestest, ajaloost jne. Kandideerima on oodatud lastekirjanikud ja illustraatorid, kes töötavad nii üksikisikuna kui ka loometandemina. Oodatud on loovisikud üle kogu Eesti ja välisriikidest.

Idee autor on Narva linnapea Katri Raik. NART ja ELK võtsid sellest mõttest kinni ning Kultuuriministeeriumi toel kuulutatakse välja esimene konkurss. Narva kunstiresidentuuri juht Johanna Rannula sõnas: “Sel aastal toimub residentuur ja anname välja stipendiumi,  ja ehk juba järgmisel aastal saame lugeda lasteraamatuid, mis on saanud inspiratsiooni Narvast. Loodame, et sellest saab uus traditsioon! Narva annab kindlasti palju põnevat  mõtteainet, millest luua lugusid nii mudilastele kui ka noortele lugejatele.” ELKi juht Triin Soone lisab: ”Mul on hea meel, et lastekirjanduse autorid saavad juurde inspireerivaid ja huvitavaid loomevõimalusi, mille viljad rikastavad meie lastekirjandust.”

Autorid on Narva kunstiresidentuuri oodatud juba 2023. aasta 1.-31. oktoobrini, kokkuleppel saab resideerumise aega ka muuta. NART pakub residentidele elamispinda ja tuge Narva tundmaõppimiseks.

Stipendiumifondi suurus on kokku 4000 eurot, 2000 eurot ühele inimesele. Stipendiumi saavad taotleda illustraatorid ja lastekirjanikud. Oodatud on nii tandemina tegutsevad kui ka autoriraamatu loojad.

Konkursile esitatud taotluste seast valib stipendiaadid žürii, kuhu kuuluvad Triine Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor), Anne Pikkov (illustraator, Narva kunstiresidentuuri juhatuse liige), Katrin Reinmaa kirjastusest Päike ja Pilv, Narva linnapea Katri Raik ning Johanna Rannula (Narva Kunstiresidentuuri juhataja).

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.08 kell 23:59 (Eesti aja järgi). Taotlused võivad olla esitatud eesti, inglise või vene keeltes. Taotlus tuleb saata aadressile residentuur@artun.ee. Palume üles laadida ühe PDF-faili, mis sisaldab järgnevat:

– Taotleja(te) CV (nimi, aadress, e-post, veebileht jne).
– Näited varasematest töödest ja link portfooliole ehk ülevaade taotleja(te) senisest loomingulisest tegevusest.
– Taotleja(te) motivatsioonikiri (500 tm).
– Seletus, kuidas on või saab looming olema inspireeritud Narva kultuuripärandist. Võib ka ära märkida, kuidas plaanib loometandem või autor oma töö jaoks loomeindu koguda (nt kohtumised lastega, vanaemadega, osalusvaatlus jne).
– Ideekavand lasteraamatu sisust ja/või illustratsioonidest, sealhulgas lasteraamatu vanuseline sihtrühm, teksti maht, illustratsioonide maht jne.

Lisainfot saab e-posti aadressil arina.jegorova@artun.ee.

Narva lastekirjanduse stipendiumi konkursi täpsustavad tingimused:

– Stipendiumeid saavad taotleda füüsilised isikud, kellel on alaline elamisluba Eesti Vabariigis. Loometandemi osana on oodatud osalema ka välisriikide kodanikud, kes ei ela alaliselt Eesti Vabariigis. Isikud, kes on antud stipendiumi juba saanud, saavad järgmine kord stipendiumit taotleda viie aasta möödumisel.

 – Stipendiaadid on kohustatud stipendiumi väljaandmisele järgneva aasta 15. juuniks esitama NARTile ja ELKile residentuuri ajal loodud lasteraamatu käsikirja ja/või illustratsioonide koopiad.

– Vajadusel võivad korraldajad koostöös stipendiaatidega tähtaega muuta ning leppida kirjalikult kokku uue ajakava ja tööplaani.

 – Korraldajad saavad õiguse kirjastada materjalidel põhinev lasteraamat. Kirjastamise tingimused lepitakse osapoolte vahel täiendavalt kokku. 

– Stipendiaadid valitakse välja hiljemalt 20. augustiks 2023. 

– Narva kunstiresidentuur (Sihtasutus Eesti Kunstiakadeemia) maksab stipendiumi välja vastavalt žürii otsusele. 

– Stipendiaat või stipendiaadid saavad stipendiumi väljaandmise aasta oktoobris elada kuu aega Narva kunstiresidentuuris (Joala tn 18). Minimaalselt on stipendiaadid kohustatud veetma Narva kunstiresidentuuris või kunstiresidentuuri korraldatud elamispinnal stipendiumiaasta jooksul 10 ööpäeva. Kokkuleppel Narva kunstiresidentuuriga on võimalik Narvas viibimise aega muuta ning vajadusel leiab Narva kunstiresidentuur stipendiaadile alternatiivse elamispinna. 

– Joala 18 hoones on stipendiaatide kasutada privaatsed magamistoad, ühised tööruumid, pesemisruumid ja ühine köök. Narva kunstiresidentuur abistab stipendiaate Narvas viibimise ajal ning aitab leida vajalikke kontakte. Narva kunstiresidentuur ei paku stipendiaatidele päevaraha ega töövahendeid, see tähendab, et toidu, transpordi jms kulud on stipendiaatide kanda.