TOK kuraatorid: Anna Bitkina and Maria Veits | Territooriumite (ümber)mõtestamine

10.05 – 20.06.2021

Loomeühendus TOK on kuraatoriduo, mille asutasid Peterburis Anna Bitkina ja Maria Veits 2010. aastal platvormina, mille abil uurida nüüdiskunsti, ühiskonnateadusi ja ühiskonnakeskset disaini lõimivaid uurimisprojekte.

Venemaal ja Euroopas, Lähis-Idas ja USA-s töötava rändkollektiivina tegutseb TOK ajaloolise analüüsi ja poliitilise kujutlusvõime vahealal. Nende mitmekihilised, kestvad ja valdkondadevahelised projektid loovad uusi teadmisi muutuva poliitilise tegelikkuse põhjuste ja tagajärgede kohta.

Töötades sageli väljaspool traditsioonilisi kunsti tegevusalasid, imbub TOK ühiskonna struktuuridesse ning toob nende pinged ja moondunud funktsioonid avalikku diskursusesse, et vaadata uuesti läbi ühiskondlike institutsioonide rollid ja volitused ning kujundada ümber nende tulevik. TOK uurib Nõukogude-järgse avaliku ruumi ja nüüdisaegsete linnade mehhanisme, kollektiivset mälu ja amneesiat ning ühiskondlike institutsioonide, sealhulgas hariduse ja omavalitsuse ning meedia ja avaliku arvamuse juhtimise strateegiaid. TOK­i tegevusväljundite hulka kuuluvad näitused, performantsid, haridusüritused (konverentsid, seminarid, suvekoolid, ümarlauad ja arutelud) ning trükiste avaldamine.

TOK-i kuraatorid ühinevad „Territooriumite (ümber)mõtestamise“ residentuuriga 2021. aasta kevadel.

Info „Territooriumite (ümber)mõtestamise“ programmi kohta:
TEINE AASTA: OLEVIKUJUTUD – FEMINISTLIKUD RUUMIPRAKTIKAD
Aastatel 2020 ja 2021 uurime arengu- ja allakäigunarratiive ning otsime võimalusi käsitleda oma kollektiivset haavatavust kui dekonstruktiivset protsessi. Uurime hoolimise, muinaslugude jutustamise ja performatiivsusega seotud tegutsemisviise kui võimalust vaidlustada domineerivat ühiskondlik-ruumilist korda ning otsida ühiskondlikult ja ökoloogiliselt kestlikumaid kooselu vorme.
2021 aasta kevadel liituvad residentuuriga Peterburi loomeühenduse TOK kuraatorid, et uurida kuraatoristrateegiaid, millega kunsti territooriumi piire proovile panna ja leida võimalusi, kuidas kunst saaks soodustada ühiskondlikke muutusi. TOKi kuraatorid mõtestavad kriitiliselt Venemaa ja Eesti piiriüleste territooriumide postindustriaalsete alade ajaloolise analüüsi parameetreid ning uurivad nende ühist poliitilist, tööstuslikku ja ökoloogilist ajalugu.

RESIDENTUUR
„Territooriumite (ümber)mõtestamine“ on mõeldud praktikutele ja uurijatele, kellel on huvi Läänemere piirkonna paiga- ja olustikuomase tegutsemise ning mängulise käsitluse vastu. Residentkunstnikud valitakse avatud konkursi korras ning nad elavad ja töötavad Narva kunstiresidentuuri ruumides, kus nad saavad programmi raames keskenduda oma kunstitegevusele. Residendid osalevad rollimängus ja kevadkoolis ning nende uurimistööd ja kunstitegevust võetakse arvesse rollimängu ja kevadkooli teema kujundamisel. „Territooriumite (ümber)mõtestamine“ on kolmeaastane programm, mida korraldavad ühiselt Narva kunstiresidentuur, Helsingis tegutsev haridusühendus Trojan Horse ja Soome Instituut Eestis, ning kureerivad Kaisa Karvinen ja Tommi Vasko.
https://reconfiguringterritories.net/

TOK kuraatorid: Anna Bitkina and Maria Veits | Territooriumite (ümber)mõtestamine

TOK kuraatorid: Anna Bitkina and Maria Veits | Territooriumite (ümber)mõtestamine

//RU

lingid:

tok-spb.org