HARIDUS NARVA KUNSTIRESIDENTUURIS 

HARIDUSPROGRAMMID NÄITUSTEL

Narva kunstiresidentuuri näitustel “Näotus”, mis oli osa videomängudele pühendatud programmist, ning “Teisel pool suure unustuse mõõgalööki” olid välja arendatud haridusprogrammid kooligruppidegele. ”Näotust” külastas näiteks 25 gruppi, mis oli rohkem kui algselt plaanis. Väljatöötamisel on haridusprogramm näitusele “Tuleviku kujutelm mineviku varjuga” koostöös Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna ülikooli  kunstipedagoogika tudengitega.

Kui seni on näituste haridustegevuste loomine olnud projektipõhine, siis koostöös Briti Nõukojaga panustatakse 2023. aasta jooksul haridustegevust strateegia ja püsiva süsteemi loomisele. Selleks leitakse konkursi korras koordinaator, kes annab tõuke, et Narva kunstiresidentuuri kõigil näitustel oleks atraktiivne ja hariv näitusetund, milles piirkonna kooligrupid osaleda saavad.


TÖÖTOAD JA LOENGUD ÜRITUSTEKAVAS

Kunstiresidentuuril on tihe üritusteprogramm, kus iga nädal on 3-5 üritust. Neist märkimisväärne hulk on töötoad ja loengud, mida annavad kas kunstiresidendid, näitustel osalevad kunstnikud või kutsutud spetsialistid. Näiteks 2023. aasta jaanuaris korraldas Saksa koomiksikunstnikust residenti kokku 8 neljatunnist töötuba, igal nädalal kaks, kus osalejad said õppida tehnikaid ja joonistada oma lugu.
 
Käed-külge töötubade eeliseks on just see, et tegevus pole keelepõhine ja selles saavad osalega erinevate emakeeltega inimesed. Kunstiresidentuur leiab alati vajadusel võimaluse ka otsetõlkeks. Samuti toimub aegajalt ka venekeelne kusntnikevestluste sari “Köögijutud”, kus õdusas NARTi köögis aetakse juttu teekassi taga.

AVATUD VEEBILOENGUTE SARI KUNSTIRESIDENTIDELT

2022. sügisel alustati Narva kunstiresidentuuri rahvusvaheliste kunstnikute veebiloengutega, et rääkida lähemalt professioonaalse kunstniku praktikast, ja ka sellest, kuidas näeb välja kunstiresidentuuri argipäev. See on võimalus laiemale publikule tutvuda kunstiresidendiga ning õppida nende nippe ja nõuandeid, kuidas leida võimalusi oma karjääri arendamiseks, kuidas kirjutada taotlusi ja leida rahastust jne.

Sügisel toimus 6 loengut ja 2023. aasta kevadel toimub samuti kuus. Veebiloengud toimuvad  neljapäeviti kell 18 õhtul inglise keeles. Loengusarja edastatakse Eesti Kunstiakadeemia platvormil EKA TV. Loengud on ka seal ka hiljem kättesaadavad. 

Loengutel osalevad ka EKA tudengid, kelle jaoks see on vabaaine. Tudengid kohtuvad hiljem kunstnikega uuesti seminari vormis.


EKA TUDENGITE TÖÖTOAD JA KAASAMINE

NART võõrtustab keldrikorruse ühiselamus nii Eesti Kunstiakadeemia osakondade seminare kui ka kunstikerühmituste loomelaagreid. Keskmiselt on üks grupp NARTis 3-6 päeva ja grupil on palutud panustada ka kunstiresidentuuri või Narva linna tegemistesse kas avaliku üritusega või muul moel selleks, et toimuvad töötoad leiaksid kõlapinda ka kohaliku kogukonna seas. 

2022. aastal käis kunstiresidentuuris 12 gruppi, ning 2023. aastal on see arv suuremgi.