Narva kunstiresidentuuri oodatakse taas kandideerima lastekirjanikke ja illustraatoreid

Narva kunstiresidentuuri oodatakse taas kandideerima lastekirjanikke ja illustraatoreid

Narva kunstiresidentuur NART ja Eesti Lastekirjanduse Keskus (ELK) kuulutavad taas välja konkursi kahele lastekirjanduse residentuurile, millest üks on lastekirjanikule ja teine illustraatorile. Residentuuriga kaasneb 3000-eurone stipendiumifond (1500 eurot ühele autorile) ja elamisvõimalus NARTis perioodil 1.31. detsember 2024. Kandideerima on oodatud nii Eesti kui ka välismaa autorid, kes töötavad kas üksi või loometandemina. 

Eelmisel aastal esitati konkursile 37 taotlust, millest 13 olid loometandemid. Valituks osutusid illustraator Greta Alice Liekyte Leedust ja kirjanik Veronika Kivisilla Eestist. Mõlemal autoril oli olemas ideekavand oma uuest teosest, mida tuldi Narva edasi arendama. Greta Alice’i pildiraamatu teemaks olid sillad – mis on sild, mida see tähendab narvakatele, mida sild ühendab või ka lahutab. Veronika pani kirja esimese Eesti Vabariigi ajal Narvas tegutsenud legendaarse loomaarsti Hjalmar Lingi loo.

Konkursile esitatud taotluste alusel valib stipendiaadid žürii, kuhu kuuluvad Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor), Anne Pikkov (illustraator, Narva kunstiresidentuuri juhatuse liige), Katrin Reinmaa (kirjastus Päike ja Pilv) ja Johanna Rannula (Narva Kunstiresidentuuri juhataja).

Taotluste esitamise tähtaeg on 12. juuli 2024 kell 23:59 (Eesti aja järgi). Taotlused võivad olla esitatud eesti, inglise või vene keeles. Taotlus tuleb saata aadressile residentuur@artun.ee. Palume saata ühe PDF-faili, mis sisaldab järgnevat:

– taotleja(te) CV (nimi, aadress, e-post, veebileht jne);
– näited varasematest töödest ja link portfooliole ehk ülevaade taotleja(te) senisest loomingulisest tegevusest;
– taotleja(te) motivatsioonikiri (500 tähemärki);
– ideed, kuidas kaasatakse kohalikku kogukonda (töötuba, esinemine jne) ja kogutakse loomeindu (näiteks kohtumised, osalusvaatlus jne);
– ideekavand lasteraamatu sisust ja/või illustratsioonidest, sealhulgas lasteraamatu vanuseline sihtrühm, teksti maht, illustratsioonide maht jne.

Lisainfot saab e-posti aadressil johanna.rannula@artun.ee.

Narva lastekirjanduse stipendiumi konkursi täpsustavad tingimused:

– Stipendiumifondi suurus on 3000 eurot, 1500 eurot ühele autorile.
– Stipendiumeid saavad taotleda füüsilised isikud. 
– Isikud, kes on antud stipendiumi juba saanud, saavad uuesti taotleda viie aasta möödumisel.
– Stipendiaadid on kohustatud stipendiumi väljaandmisele järgneva aasta 15. juuniks esitama NARTile ja ELKile residentuuri ajal loodud lasteraamatu käsikirja ja/või illustratsioonide koopiad.
– Vajadusel võivad korraldajad koostöös stipendiaatidega tähtaega muuta ning leppida kirjalikult kokku uue ajakava ja tööplaani.
– Korraldajad saavad õiguse kirjastada materjalidel põhinev lasteraamat. Kirjastamise tingimused lepitakse osapoolte vahel täiendavalt kokku.
– Narva kunstiresidentuur (SA Eesti Kunstiakadeemia) maksab stipendiumi välja vastavalt žürii otsusele. 
– Stipendiaat või stipendiaadid saavad võimaluse elada kuu aega Narva kunstiresidentuuris (Joala 18). Minimaalselt on stipendiaadid kohustatud kohapeal veetma vähemalt 10 ööpäeva. Kokkuleppel Narva kunstiresidentuuriga on võimalik Narvas viibimise aega muuta.
– Joala 18 hoones on stipendiaatide kasutada privaatsed magamistoad, ühised tööruumid, pesemisruumid ja ühine köök. Narva kunstiresidentuur abistab stipendiaate Narvas viibimise ajal ning aitab leida vajalikke kontakte. Narva kunstiresidentuur ei paku stipendiaatidele päevaraha ega töövahendeid, see tähendab, et toidu, transpordi jms kulud on stipendiaatide kanda. Välismaalt osaleva autori reisikompensatsioon on maksimaalselt 350 eurot.