Laivi X

22.06 – 04.07.2021

Laivi residentuuris osalemise eesmärgiks on uute teoste ette valmistamine näitusele Narva  Kunstigaleriis (21.09.2021-09.01.2022; kuraator: Sten Ojavee) tunnetades ning mõtestades eestluse tähendust piirilinnas.

Esmaseks loominguliseks sammuks uute teoste loomisel on residentuuriperioodi dokumentatsioon, mis toimub läbi leidmaterjalide ja digitaalsete jäädvustuste kogumise. Eesmärgiks on eestluse ja laiemalt identiteediga seotud sümbolite ja väljenduste otsimine kohalikus kultuuriruumis, kogetuga suhestumine ning kogutud andmete analüüs.

Laivi X / Laivi Suurväli (1988) on kunstnik, kes töötab moekunsti erinevate vormidega. Tema loomingule on omane materjalipõhine lähenemine ja tekstiilide ja rõivastega eksperimenteerimine. Laivi analüüsib riietumise teemat laiemalt nii visuaalsest esteetikast kui funktsioonist lähtuvalt põimituna eneseväljenduslikkuse perspektiividega.

Laivi X

Laivi X

lingid:

laivi.ee