Annika Toots

10.08 – 16.08.2021

Narva kunstiresidentuuris veedetud aja pühendas Annika Toots rahvusvahelise grupinäituse „Tierras malas“ ettevalmistamiseks. Näitus toimub 2021. aasta sügisel Vaal galeriis ning keskendub sellele, kuidas inimesed ümbritsevat keskkonda konstrueerivad ja kategoriseerivad, nimetades osasid sellest esteetiliseks, teisi osasid aga „kasutuks“ ja „ilmetuks“. Tierras malas viitab maastikutüübile, mida iseloomustab vegetatsiooni puudumine, vee ja tuule poolt põhjustatud erosioon ning mida peetakse antropotsentristlikust vaatepunktist kasutuks. Näitus uurib seega maastikku kui vaatamise viisi ja kultuurilist konstruktsiooni ning selle representatsiooni fotograafias. 

Nimetatud teema haakub Annika Tootsi doktoritööga, milles ta muu hulgas uurib ka maastikus peituvate ajaloosündmuste kujutamist fotograafias ning laiemalt mälutöö ja kunsti vahelist suhet traumaatilise kollektiivse minevikuga tegelemisel. Residentuuriperiood arenes aga ka laiemaks arutluseks trauma ja aja vaheliste suhete üle, milleks Narva koos Kreenholmi pärandiga on igati sobilik keskkond. Lisaks näitust ja doktoritööd puudutavate materjalide läbitöötamisele võimaldas residentuur tutvuda lähemalt Narva ajaloo ja linnaruumiga ning vahetada teiste residentidega mõtteid piiride, perifeeria, isolatsiooni ja teiste praegusel ajal eriti tugevalt esil olevate teemade üle, mis on samas olnud ka Narva lähiajaloo osaks. 

Annika Toots on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi magistriõppe ning on sama eriala doktorant. Ta on toimetanud ja koostanud raamatuid („Kunstnike ruumid: 16 stuudiovisiiti“, 2017) ja ajakirju (Estonian Art, 2019–2021) ning kirjutanud artikleid, mis tegelevad arhiivide, antropotseeni ja fotograafiaga ning nende ristumis- ja hargnemiskohtadega. Eesti Kunstiakadeemias annab ta fotoajaloo ja -teooria kursust.

Annika Toots

Annika Toots