Hagen Verleger – Residentuur on edasi lükatud!

15.03 – 30.04.2020

Hagen Verleger on Berliinis valdkondade üleselt tegutsev disainer, kunstnik, toimetaja ja uurija. Tema praktika, mille keskmes on toimetamise ja publitseerimisega seonduv praktika ja teooria, on tugevalt mõjustatud ulme ja reaalsuse omavahelistest suhetest.

 

Ta tegeleb süvendatult teemadega nagu institutsionaalsed võimustruktuurid, autorluse kollektiivsed mudelid ning materiaalsusest tulenevad ideoloogiad.

Hagen Verleger – Residentuur on edasi lükatud!

Hagen Verleger – Residentuur on edasi lükatud!

hagenverleger.com